Hỗ trợ chi phí bảng biến cho các MD, SD

Căn cứ vào chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu UNV tại Việt Nam của nhà sản xuất camera UNV; Căn cứ vào thực tế và chính sách phát triển mở rộng thị trường miền Bắc của công ty ADE;

Công ty CP Giải Pháp Thiết Bị An Ninh ADE thông báo tới các MD, SD về việc hỗ trợ chi phí bảng biến trong năm 2019

1. Đối tượng

– Tất cả các MD đã ký kết hợp đồng đại lý với Công ty ADE

– Các SD dưới quyền phụ trách của các MD và được các MD thông báo, đăng ký với Công ty ADE

2. Mức trợ cấp

– Đối với MD: Tối đa 200 USD (tương đương 4.630.000 VNĐ)*

– Đối với SD:

Trước ngày 1/6/2019, tối đa 50 USD (tương đương 1.150.000 VNĐ)*

Bắt đầu từ ngày 1/6/2019, tối đa 80 USD (tương đương 1.852.000 VNĐ)*

* Quy đổi theo tỷ giá 23.150. Có thể thay đổi tùy theo thời điểm

Trong năm 2019, công ty ADE không giới hạn số lượng bảng biển hỗ trợ cho các MD, SD

3. Điều kiện được hưởng

Các MD và SD chưa được hỗ trợ chi phí bảng biển. Đây là chi phí hỗ trợ một (01) lần duy nhất cho các MD và SD (ngoại trừ các trường hợp thỏa thuận riêng)

Các MD và SD bắt buộc sử dụng thiết kế chung của thương hiệu UNV, có thể thay đổi chỉnh sửa phù hợp với thực tế nhưng phải được sự đồng ý, nhất trí từ phía công ty ADE – UNV. Mẫu bảng biểu của MD, SD phải được gửi cho công ty ADE duyệt trước khi thực hiện. Công ty ADE sẽ sử dụng mail để xác nhận. Chúng tôi không giải quyết bất kỳ trường hợp nào không có mail xác nhận từ phía công ty ADE.

4. Hình thức thanh toán

Chi phí hỗ trợ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc khấu trừ trực tiếp vào tiền hàng của MD, SD (theo thỏa thuận của 2 bên)

Chi phí sẽ được thanh toán căn cứ theo hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn trực tiếp do MD, SD cung cấp và số tiền thanh toán không vượt quá mức trợ cấp quy định. Hóa đơn xuất theo thông tin sau

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ AN NINH ADE

MST: 0104849750

Địa chỉ: Số nhà 18, ngõ 4, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

5. Thời gian thanh toán

Công ty ADE sẽ tiến hành thanh toán sau khi MD, SD cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

– Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn trực tiếp xuất về công ty ADE

– Hình ảnh thực tế, tại vị trí lắp đặt của bảng biển cần hỗ trợ chi phí

– Giấy đề nghị thanh toán (mẫu đính kèm bên dưới)

Tùy theo từng đợt tổng hợp chi phí hỗ trợ bảng biển của công ty ADE với hãng UNV. Thời gian cụ thể sẽ được phía công ty ADE thông báo trước cho MD, SD

Kính thông báo tới các MD và SD để tiến hành thực hiện, đăng ký. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phản ánh về công ty CP Giải Pháp Thiết Bị An Ninh ADE – Số điện thoại liên hệ 024.3311.9447 để được giải quyết./.

DD. Công Ty CP Giải Pháp Thiết Bị An Ninh ADE

Posted in Uncategorized.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *