CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢNG BIỂN

Căn cứ vào chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu UNV tại Việt Nam của nhà sản xuất camera UNV; Căn cứ vào thực tế và chính sách phát triển mở rộng thị trường miền Bắc của công ty ADE;

Công ty CP Giải Pháp Thiết Bị An Ninh ADE thông báo tới các khách hàng về việc hỗ trợ chi phí bảng biến trong năm 2020 như sau

  ĐỐI TƯỢNG

► Tất cả các khách hàng , đại lý của công ty ADE

 

  MỨC HỖ TRỢ

► BIỂN LED, mức hỗ trợ tối đa cho khách hàng là 2.000.000 đ

► BIỂN BẠT thường, mức hỗ trợ tối đa cho khách hàng là 2.000.000 đ

► BIỂN CHỮ NỔI, mức hỗ trợ tối đa cho khách hàng là 5.000.000 đ. Đối với loại biển này, khách hàng vui lòng gửi yêu cầu duyệt trước khi thực hiện tới công ty ADE.

 

  SỐ LƯỢNG BẢNG BIỂN HỖ TRỢ

Trong năm 2020, UNV không giới hạn số lượng bảng biển hỗ trợ cho khách hàng

Mỗi khách hàng chỉ được hỗ trợ 01 lần duy nhất

Trong trường hợp, bảng biển của khách hàng đã được hỗ trợ, nhưng bị rách hỏng, cần thay thế. Lúc này tùy theo tình hình thực trạng, khách hàng thông báo lên công ty ADE, chúng tôi sẽ đề xuất mức hỗ trợ phù hợp